Styrelse för 2023
Ordförande: Klas Hermansson 0739-514079
Vice. ordförande: Martin Jansson
Sekreterare: Emelie Lindström
Kassör: Diana Larsson
Ledamöter:
Linus Ek
Kjell Andersson
Oskar Claesson

Mail till styrelsen


Nasco Yankee meet utställnings
och cruisingkomitte 2023

 

Klas Hermansson 0739-514079
Martin Jansson

 

Mail till utställingskommiten

Kontakta styrelsen