Styrelse för 2020
Ordförande: Klas Hermansson 0739-514079
Vice. ordförande: Martin Jansson
Sekreterare: Vakant
Kassör: Diana Larsson
Ledamöter:
Billy Säll
Kjell Andersson
Linus Ek

Mail till styrelsen


Nasco Yankee meet utställnings
och cruisingkomitte 2020

 

Klas Hermansson 0739-514079
Martin Jansson 

Mail till utställingskommiten

Kontakta styrelsen