Styrelse för 2024
Ordförande: Klas Hermansson 0739-514079
Vice. ordförande: Martin Jansson
Sekreterare: Elias Gustavsson
Kassör: Diana Larsson
Ledamöter:
Linus Ek
Kjell Andersson
Oskar Claesson

Mail till styrelsen


Nasco Yankee meet utställnings
och cruisingkomitte 2024
Klas Hermansson 0739-514079

Martin Jansson
Diana Larsson

Josefine Fredriksson
Mattias Johansson 
Johanna Henriksson 
 

Mail till utställingskommiten

Kontakta styrelsen