Styrelse för 2021
Ordförande: Klas Hermansson 0739-514079
Vice. ordförande: Martin Jansson
Sekreterare: Emelie Lindström
Kassör: Diana Larsson
Ledamöter:
Stefan Säll 
Kevin Olsson
Linus Ek

Mail till styrelsen


Nasco Yankee meet utställnings
och cruisingkomitte 2022

 

Klas Hermansson 0739-514079
Martin Jansson 

Mail till utställingskommiten

Kontakta styrelsen